ఉద్యోగం వచ్చాకా ఒక భరోసా వస్తుంది. చేతిలో ఉన్న జీతం మొత్తం ఖర్చు చేసినా నెలాఖరున మళ్ళీ జీతం వస్తుంది కదా అని. ఆ ధైర్యం తోనే ఎన్నో షాపింగ్ లు చేసేస్తారు. కానీ ఆర్ధిక నిపుణులు సంపాదన మొదలు పెట్టిన రోజు నుంచే పొదుపు పట్ల అవగాహన పెంచుకోమంటున్నారు. ఖర్చుల విషయంలో ఆచి తూచి వ్యవహరించటం అలవాటు చేసుకోవటం. దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలు నిర్ణయించుకుని ఆర్ధిక పథకాల్లో మదుపు చేయటం బంగారం కొనుక్కోవటం భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించుకోవటం కోరి నేర్చుకుని ఆచరించవలిసిన విషయాలు. దుస్తుల విషయంలో ఎవరికైనా కాస్త కంట్రోల్ తప్పుతూ ఉంటుంది. షాపింగ్ కు వెళ్లే ముందరే ఒక్కసారి అల్మారా వైపు దృష్టి  సాధించాలి. అవసరం ఉంటేనే కొనుక్కోవాలనే నియమం  పెట్టుకోవాలి. ఇది దుస్తులకే కాదు అలంకరణ సామాగ్రి చెప్పులు ఫంకీ జ్యూవెలరీ అన్నింటికీ వర్తిస్తుంది. స్నేహితులతో ఏ హోటల్లోనే తినేయటం ఉంటుంది. ఇది నెలల్లో ఒకటో రెండో సార్లని నియమం పెట్టుకోవాలి. డబ్బు విషయంలో పాటించే నిగ్రహం భవిష్యత్తు లో ఆందళోన లేకుండా ఉండేందుకే నని  గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు.

Leave a comment