మంజు బెంగళూరు,మిస్ ఒరెగాన్ యు ఎస్ ఏ అందాల పోటీల్లో 2023 కిరీటాన్ని అందుకున్నది. బయో ఆస్ట్రోనాటిక్స్ లో పీజీ పూర్తి చేసిన మంజు 2015 లో ఆపరేషన్ పిరియడ్ పేరిట ప్రపంచవ్యాప్తంగా మూడు లక్షల నెలవారి ఉత్పత్తులను అందించారు.పెయింటింగ్స్ విత్ పార్కిన్ సన్ ఎన్జీవో స్థాపించి 12 కాన్వాస్ లున్న పెయింటింగ్ కిట్స్ ఉచితంగా ఇస్తోంది. సిటిజన్ స్కూల్ ప్రొడక్షన్ సిరీస్ లో నాలుగేళ్లుగా నటిస్తోంది. అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్తగా సామాజిక కార్యకర్తగా ఎన్నో సేవలందిస్తోంది.

Leave a comment