60 ఏళ్ళ ఆర్తీ చట్లాని గ్రాండ్ మా ఎర్త్ కిరీటం గెల్చుకున్నారు . గ్రాండ్ మా యూనివర్స్ ఏజంట్ ఆధ్వర్యంలో బల్గెరియా రాజధాని సోఫియా లో జరిగిన పోటీల్లో నేషనల్ కాస్ట్యూమ్స్  టాలెంట్,కిరీట ధారణమొత్తం మూడు రౌండ్ల లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనపరచి కిరీటం గెలుచుకున్నారు ఆర్తీ .

Leave a comment