రాధిక వాజ్ స్టాండప్ కమెడియన్ యాక్ట్రెస్ రైటర్ కూడా కామెడీ ద్వారా స్త్రీల సమస్యలను పురుషాధిక్య ధోరణిని ప్రేక్షకుల ముందుకు తెచ్చి వారిలో ఆలోచన రేకే తించటంతో ఎన్నో ప్రయోగాలు చేసింది. ‘అన్ లాడ్లీ లైక్’ పేరుతో ఆమె రాసిన పుస్తకం పెద్ద సంచలనం. ఆడవాళ్ళ నెలసరి నుంచి, వర్జినిటీ, పెళ్లి వయసు ముదరటం వంటి వివాదాస్వర అంశాలు, ఆచార వ్యవహారాలు కామెడీ తో ముడిపెట్టి ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరుస్తారు రాధిక వాజ్.

Leave a comment