ఈ వేసవి దాహం తీరేందుకు పుచ్చ,కర్బుజా,నారింజ, బత్తాయి రసాలు తాగాలి.అలాగే మజ్జిగ, కొబ్బరి నీళ్ళు,సబ్జా నీళ్లు తాగితే శరీరం డీహైడ్రేషన్ గురికాకుండా ఉంటుంది.పండ్ల రసాల్లో చక్కెర వేయకుండా ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ గా చేసుకొని తాగాలి.

Leave a comment