ఫేస్ ప్యాక్ లకు బదులు ఫ్లేవర్డ్ వాటర్లు మార్కెట్లోకి వచ్చాయి. రైస్ వాటర్, హనీ వాటర్, కోకోనట్ రోజ్ వాటర్, లెమన్ వాటర్, జాస్మిన్ వాటర్ లు రోజ్ వాటర్ లాగే వాడుకోవచ్చు. ఈ ఫ్లేవర్డ్ వాటర్ మొహంపై చల్లుకుంటే చర్మం తేమగా తాజాగా మారుతుందని అలసట మాయం అవుతుందని చెబుతున్నారు సౌందర్య నిపుణులు.

Leave a comment