ఇంగ్లాండ్ క్రీడాకారిణి లూసీ బ్రాంజ్ బీబీసీ ఉమెన్ ఫుట్ బాలర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 2018 అవార్డు గెలుచుకున్నారు. మీ అభిమాన ఫుట్ బాల్ క్రిడాకారిణి ఎవరు అంటూ బీబీసి పెట్టిన అంతర్జాతీయ ఓటింగ్ లో ఎక్కువ మంది లూసీ బ్రాంజ్ పేరును సూచించారు.

Leave a comment