ఉద్యాన తోటల పెంపకానికి గానూ కేరళకు చెందిన బీరా సబీర మొహమ్మద్ కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పురస్కారంతో గౌరవించింది 2017లో పెరల్ ఆర్చిడ్ పేరుతో ఆర్చిడ్ సాగు మొదలుపెట్టింది సబీర బెండ్ ఓరియన్  కాకతీయ బెండ సీఎం ఎం సి డి యా వంటి 500 రకాల ఆ చెట్లతో తన ప్రయాణం ప్రారంభించింది సబీర.రంగు రంగుల ఆర్చిడ్ లు  ఫోటో లను ఫేస్ బుక్ లో పోస్ట్ చేయటమే ఆమె చేసే మార్కెటింగ్ ఇప్పుడు ఆర్చిడ్  ల కోసం ఎంతోమంది ఖాతాదారులు సంప్రదిస్తూ ఉంటారు.నెలలు మూడు నెలలకు మూడు లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తోంది సమీరా ఈ ఆర్చిడ్ లు కేరళ అంతా  తెలిసింది.

Leave a comment