ఆపదలో ఉన్న వన్యప్రాణుల ప్రాణాలు కాపాడుతుంది డాక్టర్ మేఘన పెమ్మయ్య చిరుత పులులు, పక్షులు, తాబేళ్లు,పాములు,తోడేళ్లు పులులు, నక్కలు వంటివి అడవుల సమీప గ్రామాల్లో ప్రవేశించి పొరపాటున ఏ గోతుల్లోనో చిక్కుకుంటే వాటిని ఎంతో సాహసంతో కాపాడి ప్రాథమిక చికిత్స చేస్తుంది మేఘన.ఇలాంటి రెస్క్యూ ఆపరేషన్ లో ఒక్కోసారి గాయాలు తగులుతాయి. కానీ జంతువుల పట్ల నాకున్న ఇష్టంతో అవేమీ పట్టించుకోను అంటారామే.

Leave a comment