కొందరు తారలు కేవలం నటించటం మాత్రమే కాదు ఇతరత్రా ఎన్నో టాలెంట్స్ కలిగి ఉంటారు కేవలం అందంగా నటించటం తోనే కాదు తన అద్భుతమైన గొంతుతోను అభిమానులను అలరిస్తోంది రాశి కన్నా. ఇప్పటికే మలయాళంలో ఒకటే తెలుగులో ఐదు పాటలు పాడేసింది. షూటింగ్ లేకపోతే చాలు ఎంచక్క పాటలు పాడడం నేర్చుకోవడం తోనే గడిపేస్తా అంటుంది రాశి కన్నా. చక్కగా గిటార్ వాయించగలదు కూడా.

Leave a comment