డిజిటల్ ఫెదర్ లైబ్రరీ. కామ్ పేరుతో మన దేశానికి చెందిన 1300 రకాల పక్షి జాతుల వివరాలు అందించారు ఈషా మున్షీ. ఈమె ఆర్కిటెక్ట్  కూడా ఈ వెబ్ సైట్ శాస్త్రవేత్తలకు అటవీశాఖ అధికారులకు పక్షి ప్రేమికులకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. పక్షుల గురించి ఎలాంటి సమాచారం అయినా ఈ వెబ్ సైట్ లో దొరుకుతుంది. దేశంలోనే తొలి డిజిటల్ ఫెదర్ లైబ్రరీ ఇది.

Leave a comment