మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకునే మార్గం న్యూరోసైన్స్ బట్టి చెప్పాలంటే పుస్తకాలు చదవటమే నంటున్నారు. ఎక్స్పెర్ట్స్ ఖచ్చితంగా పుస్తకాలు చదివే అలవాటు జ్ఞాపకశక్తి మెరుగుపరుస్తుంది. కండరాలకు ఏ విధంగా వర్కవుట్స్ అవసరమో మెదడుకు అలాగే మంచి వర్కవుట్ కావాలి. ఒక పుస్తకం చదివిన ప్రతిసారి మెదడు ఉద్దీపన పై సరికొత్త మెమొరీ అందుతుంది. అలాగే పుస్తక పఠనం ఒత్తిడి ని తగ్గిస్తుంది. మంచి నవల లేదా చక్కని వ్యాసం చదివితే దైనందిన టెన్షన్లు ఇట్టే డ్రయిన్ అప్పటి అయిపోయి రిలాక్సవుతారు. ఏదైనా చదివే వ్యాపకం కొత్త ఊహలతో మనసుని నింపేస్తుంది. కొత్త ఆలోచనతో మనస్సు చైతన్యం అవుతుంది. ఏకాగ్రత పెరుగుతోంది. ఎటెన్షన్ ఫోకస్ అవుతోంది. అనేక సమయాల్లో పుస్తకాలే మంచి నేస్తాలు. సాధారణమంగా గృహిణులు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఇంటిపని అయ్యాక పిల్లలు భర్త వచ్చే వరకు ఎదో ఒక కాలక్షేపం సృష్టించుకుంటారు. అదే పుస్తకాలు చదివే హ్యాబిట్ అలవర్చుకొంటే పిల్లలు పెద్దయి ఎవరి దారిన వాళ్ళు జీవితాలు నిర్మించుకున్న ఈ పుస్తకాలు జీవితాంతం తోడుగా ఉంటాయి . మంచి పుస్తకాలూ చదవండి.
Categories
WhatsApp

ప్రశాంతత కు మార్గం బుక్ రీడింగ్

మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకునే మార్గం న్యూరోసైన్స్  బట్టి చెప్పాలంటే పుస్తకాలు చదవటమే నంటున్నారు.  ఎక్స్పెర్ట్స్ ఖచ్చితంగా పుస్తకాలు  చదివే అలవాటు జ్ఞాపకశక్తి మెరుగుపరుస్తుంది. కండరాలకు ఏ విధంగా వర్కవుట్స్ అవసరమో మెదడుకు అలాగే మంచి వర్కవుట్ కావాలి. ఒక పుస్తకం చదివిన ప్రతిసారి మెదడు ఉద్దీపన  పై సరికొత్త మెమొరీ అందుతుంది. అలాగే పుస్తక పఠనం ఒత్తిడి ని తగ్గిస్తుంది. మంచి నవల లేదా చక్కని వ్యాసం చదివితే దైనందిన టెన్షన్లు ఇట్టే  డ్రయిన్ అప్పటి అయిపోయి రిలాక్సవుతారు. ఏదైనా చదివే వ్యాపకం కొత్త  ఊహలతో మనసుని నింపేస్తుంది. కొత్త ఆలోచనతో మనస్సు చైతన్యం అవుతుంది. ఏకాగ్రత పెరుగుతోంది. ఎటెన్షన్ ఫోకస్ అవుతోంది. అనేక సమయాల్లో పుస్తకాలే మంచి నేస్తాలు. సాధారణమంగా గృహిణులు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఇంటిపని అయ్యాక పిల్లలు భర్త వచ్చే వరకు ఎదో ఒక కాలక్షేపం సృష్టించుకుంటారు.  అదే పుస్తకాలు చదివే హ్యాబిట్ అలవర్చుకొంటే పిల్లలు పెద్దయి ఎవరి దారిన వాళ్ళు జీవితాలు నిర్మించుకున్న ఈ పుస్తకాలు జీవితాంతం తోడుగా ఉంటాయి . మంచి పుస్తకాలూ చదవండి.

Leave a comment