ప్రియాంక కోసం ఎప్పుడూ అద్భుతాలు ఎరురు చూస్తుంటాయి. ఈ ఏడాదికి గానూ ప్రతిష్ట్మాక ఆస్కార్ పురస్కారాల కోసం నామినేషన్స్ ప్రకటిస్తుంది. గత సంవత్సరం ఆస్కార్ వేడుకల్లో రెడ్ కార్పెట్ పైన నడిచింది.జిమ్మీ కమెట్ ప్రయోక్త గా 90 వ ఆస్కార్ వేడుక మర్చి 4 వ తేదీన జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం ప్రియాంక క్వంటీ కు టి వి సిరీస్ తో పాటు మరో రెండు హాలీవుడ్ చిత్రాల తో బిజీగా ఉంది.

Leave a comment