సోమా మండల్ భారత ప్రభుత్వ సంస్థ సెయిల్ (స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా) ఛైర్ పర్సన్ గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. సెయిల్ చరిత్రలోనే తోలి మహిళా ఛైర్మన్ సోమ. 57 సంవత్సరాల వ్యాపార వ్యూహాల నిపుణురాలేకాదు,సోషల్ వర్కర్ కూడా. 2017 నుంచి సెయిల్ లో ఉన్నారు సోమ. రూర్కెలా నిట్ లో బీటెక్ చేశాక 1984 లో నాల్కో లోనే మెనేజ్ మెంట్ ట్రెయినీ గా చేరారు. ఆమెది భువనేశ్వర్.

Leave a comment