డాక్టర్ స్వాతి పిరామాల్ ముంబాయిలో డాక్టర్ పిరామాల్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ ద్వారా పలు రకాల అనారోగ్యాల గురించి అవగాహన సేవలు అందిస్తారు స్వాతి మహిళల ఆరోగ్యానికి స్వచ్ఛమైన నీరే అవసరం అని భావించి ముంబాయిలో ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాలకు రక్షిత నీరు అందించే స్వర జల్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభించారామె. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మొబైల్ హెల్త్ సర్వీస్ లు నిర్వహిస్తారు హెచ్.ఎమ్.ఆర్.ఐ సౌకర్యం తో పాటు అంబులెన్స్ సంచార సేవలు నిర్వహిస్తారు.

Leave a comment