వేసవికి చల్లదనాన్ని ఇచ్చే లినెన్ ఫ్యాబ్రిక్ మళ్ళీ అందమైన చీరెల రూపంలో ముందుకు వచ్చింది. ప్లెయిన్ చెక్స్ ,షేడెడ్ కలర్స్ సెల్ఫీ బార్డర్ లతో లినెన్ చీరెలు ఎంతో అందంగా ఉన్నాయి. ఈ చీరెలపైకి డిజైనర్ పెల్ఫీ బ్లౌజులు చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఇవి సమ్మర్ ఫ్రెండ్లీ శారీలు.

Leave a comment