హీల్ మసాజ్

ఏ ఎక్సర్ సైజ్ చేసినా ముందు పాదాల నొప్పులు పట్టుకుంటాయి. నడక ,సైక్లింగ్ ,మారథన్ ఏ వ్యాయామం లోనైన ఆసక్తి చూపించే స్నేహితులు కూడా ఈ సమస్య ఎప్పుడు చెపుతుంటారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం హీల్ మసాజ్ .ప్రతి రోజు ఉదయం రాత్రి నిద్ర పోయే ముందర ఈ మసాజర్ ను వాడితే నొప్పులు తగ్గుతాయి. ఈ నొప్పులు తగ్గించుకోకపోతే మొత్తం వ్యాయామం అంటేనే విరక్తి రావచ్చు అది మరీ ప్రమాదం.