ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని భీమవరానికి చెందిన తనిష్క భూపతి రాజు ఆరేళ్ళ వయసు లోనే విల్లు ఎక్కుపెట్టి ఆసియన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్  ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ లో పేరు సంపాదించింది. 16 నిమిషాల 50 సెకన్లలో 100 బాణాలు లక్ష్యాన్ని తాకేలా వేసి ఆర్చరీ లో తన ప్రతిభను చాటింది.

Leave a comment