అను చౌహన్ మొబైల్ గేమ్ ఆర్టిస్ట్ ఇలస్ట్రేటర్ వీడియో గేమ్ ఆర్టిస్ట్ కూడా. కెనడా లో పుట్టి పెరిగిన అను చౌహాన్ యానిమేషన్ సబ్జెక్ట్  చదువుకున్నది. పిల్లల కోసం అను రూపొందించిన ‘ఏ దుపట్టా ఈజ్’ హెన్నా ఈజ్ పుస్తకాలు ఎంతో ఆదరణ పొందాయి. బొమ్మల ద్వారా  స్త్రీ సాధికారత ను ప్రచారం చేయచ్చు అంటుంది అను చౌహన్ అంతర్జాలంలో ఆమె ఆర్ట్ వర్క్ కు వేల సంఖ్యలో ఫాలోవర్స్ ఉంటారు.

Leave a comment