వ్యవసాయ కూలి సాకే భారతి ఈ మధ్యనే పి.హెచ్ డి పట్టా తీసుకున్నది. అనంతపురానికి చెందిన భారతి ఎరుకల కులంలో శింగమానల మండలం నాగులగుడ్డం గ్రామంలో పుట్టింది. భర్త ఎరికుల శివప్రసాద్ ప్రోత్సాహంతో అనంతపురం లో ఎమ్మెస్సి చదువుకున్నది కూలి పనికి వెళుతూనే పి.హెచ్ డి చేసింది.2023 సంవత్సరానికి పట్టా పుచ్చుకుంది. డాక్టర్ భారతి ఇప్పుడు ఎంతో మందికి స్ఫూర్తి.

Leave a comment