నా విషయంలో నాన్న చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. అక్క లాగే నాకు కరణ్ జోహర్ సినిమాతో పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టాలని ఉంది. అయితే నాన్నదే నిర్ణయం అంటుంది శ్రీదేవి చిన్న కూతురు ఖుషీ కపూర్.ఆమె సినిమాల్లో రావాడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయినేను తొలి సినిమాలో ఎవరితో నటించాలో నాన్న నిర్ణయిస్తారు.ఇప్పుడు నటనలో శిక్షణ కోసం న్యూయార్క్ కూడా వెళుతున్నాను అని చెబుతుంది ఖుషీ. నా మొదటి సినిమా గురించి నేను చాలా ఆసక్తిగా చూస్తున్నా అంది ఖుషీ కపూర్.

Leave a comment