కష్టపడటం తప్ప నాకు ఇంకోటి తెలీదు.నా సక్సెస్ కేవలం ఈ కష్టం వల్లే సాధ్యపడింది. నా విజయ రహస్యం ఇదే అంటుంది సమంత.మజిలీ సినిమాతో అమెకు మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. సినిమా సినిమా కు వైవిద్యం చూపిస్తుందని విమర్శకులు మెచ్చుకున్నారు.ఈ పరిశ్రమలో ఎవరికి ఎవరు సాయం చేయరు. ప్రతిభ,నైపుణ్యం,కృషికి మాత్రమే ఇక్కడ మార్కులు పడతాయి.నా సక్సెస్ ను ఎంజాయ్ చేస్తున్న కాని విజయం వస్తే ఎంతో సంతోషీస్తాను.వైఫల్యం ఎదురైతే అంత కుంగిపోతాను అంటుంది సమంత.

Leave a comment