పొన్నియిన్ సెల్వమ్ తమిళ నవల ను ఇంగ్లీష్ లోకి అనువాదం చేసింది నందిని కృష్ణన్ .చెన్నైలో స్థిరపడ్డ నందిని స్టేజ్ యాక్టర్, నాటక కర్త రచయిత్రి, హెచ్డ్ మోడ్రన్ అండ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఇన్ విజిబుల్ మెన్ పుస్తకాలు రాశారు నందిని.ఇప్పుడు పొన్నియిన్ సెల్వమ్ అనువాదం పాఠకుల ముందుకు రాబోతోంది.

Leave a comment