చక్కని తీరైన కనుముక్కు తీరు ఒక ఒద్దికైనా రూపం హుందాగా ఉండే వస్త్ర ధారణతో చందమామ వంటి కాజల్ కెరీర్ బాట లో దూసుకుపోతూనే వుంది. ఇటు ఉత్తరాదినే కాదు. బాలీవుడ్ లోను బిజీ. చిరంజీవి 150 వ చిత్రంలో నటించేసి తండ్రీ కొడుకులతో నటించిన ఘనత సంపాందించింది. చిరంజీవి రామ్ చరణ్ ఇదారితో డాన్స్ చేయటం గురించి ఏమనిపించింది అంటే రామ్ చరణ్ మంచి సహనటుడు. ఇప్పుడు నిర్మాతగా చూడటం సంతోషంగా వుంది. ఐటెం సాంగ్స్ చేస్తారా స్టార్ హీరోస్ చిత్రాల్లో అని అడిగితే ముందస్తు నిర్ణయాలు ఏవీ లేవు అవసరం అవకాశం అంతేనంది ఈ గడుసమ్మాయి.అంతే కాదు ఎడ్వెంచర్స్ అంటే చాలా ఇష్టమట. ఇప్పటికే స్కై డ్రైవింగ్ డీప్ సి డ్రైవింగ్ చేశాను . బంగీ జంప్ అంటే మాత్రం చాలా భయం అలంటి వంటరి ప్రయాణాలు కూడా ఇష్టం లేదంది. ఇక మంచి సలహాలు ఇచ్చేది మటుకు వాళ్ళ అమ్మేనని ఆమె క్రమశిక్షణ గల తల్లిగా తీర్పులు ఇచ్చి విసిగించని ఉత్తమ స్నేహితురాలిగా తన రోల్ మోడల్ గా ఉంటుందని చెప్పింది కాజల్. ఈతరం సినిమా ప్రేక్షకుల్ని మెప్పించాలంటే వాళ్లకు కొత్త కధలు కావాలి. చాలా హార్డ్ వర్క్ తోనే వాళ్ళ అభిమానం పొందగలం అంటోంది కాజల్ అగర్వాల్.
Categories
Gagana

అవసరం అవాకాశం వస్తే ఐటెం సాంగ్స్ ఓకే

చక్కని తీరైన కనుముక్కు తీరు ఒక ఒద్దికైనా రూపం హుందాగా ఉండే వస్త్ర ధారణతో చందమామ వంటి కాజల్ కెరీర్ బాట లో దూసుకుపోతూనే వుంది. ఇటు ఉత్తరాదినే కాదు. బాలీవుడ్ లోను బిజీ. చిరంజీవి 150 వ చిత్రంలో నటించేసి తండ్రీ కొడుకులతో నటించిన ఘనత సంపాందించింది. చిరంజీవి రామ్ చరణ్ ఇదారితో డాన్స్ చేయటం గురించి ఏమనిపించింది అంటే రామ్ చరణ్ మంచి సహనటుడు. ఇప్పుడు నిర్మాతగా చూడటం సంతోషంగా వుంది. ఐటెం సాంగ్స్ చేస్తారా స్టార్ హీరోస్ చిత్రాల్లో అని అడిగితే ముందస్తు నిర్ణయాలు ఏవీ లేవు అవసరం అవకాశం అంతేనంది  ఈ గడుసమ్మాయి.అంతే కాదు ఎడ్వెంచర్స్ అంటే చాలా ఇష్టమట. ఇప్పటికే స్కై డ్రైవింగ్ డీప్ సి డ్రైవింగ్ చేశాను . బంగీ జంప్ అంటే మాత్రం చాలా భయం అలంటి వంటరి ప్రయాణాలు కూడా ఇష్టం లేదంది. ఇక మంచి సలహాలు ఇచ్చేది మటుకు వాళ్ళ అమ్మేనని ఆమె క్రమశిక్షణ గల తల్లిగా తీర్పులు ఇచ్చి విసిగించని ఉత్తమ స్నేహితురాలిగా తన రోల్ మోడల్ గా ఉంటుందని చెప్పింది కాజల్. ఈతరం సినిమా ప్రేక్షకుల్ని మెప్పించాలంటే వాళ్లకు కొత్త కధలు కావాలి. చాలా హార్డ్ వర్క్ తోనే  వాళ్ళ అభిమానం పొందగలం అంటోంది కాజల్ అగర్వాల్.

Leave a comment