బరువు తగ్గేందుకు తీసుకునే డైట్ లో ఈసారి బంగాళాదుంపను చేర్చుకోమంటున్నారు పరిశోధకులు. సాధరణంగా బంగాళాదుంపతో చేసే పదార్ధాలు బరువు తగ్గే క్రమంలో తీసుకోరు. కాని ఇటివల పరిశోధనలో బంగాళాదుంపలు, వీటితో చేసిన పదార్ధాలు కొద్దిగా తీసుకున్న కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుందని కనుగొన్నారు. 40 మంది ఊబకాయులు మీద చేసిన ఈ పరిశోధన విజయవంతం అయిందని చెప్పారు. రెండు గ్రూప్ లకు బంగాళాదుంపలు, క్యారెట్లు ఇచ్చారు, బంగాళాదుంపలు తిన్న గ్రూప్ అనూహ్యంగా బరువు తగ్గిందట.

Leave a comment