పని తొందర తో ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్ గా బ్రెడ్ జామ్ తింటారు.మార్కెట్ లో దొరికే బ్రెడ్ అధిక భాగం మైదాతో చేస్తారు. మల్టీ గ్రైన్స్ లేదా గోధుమపిండి తోనూ తప్పనిసరిగా చక్కెర వేసే బ్రెడ్ తయారు అవుతుంది. జామ్ లో పంచదార అధికం కనుక బ్రెడ్ తో పాటు క్యారెట్,టమాటా, కిరా ముక్కలు గుడ్డు ఆమ్లెట్ తోను చక్కెర కలపని పాలతోనూ తీసుకుంటే తగినన్ని పోషకాలు అందుతాయి.

Leave a comment