కృష్ణాష్టమికి ఉట్టి కొట్టే వేడుక లాంటిదే స్పెయిన్ లో క్యాస్టిల్ పేరుతో జరుపుకొంటారు. కటాలోనియా నగరం లో జరిగే ఈ ఉత్సవానికి 15 వేల మందికి అంచెలంచెలుగా వలయాలుగా ఏర్పడుతూ పైకి ఎగబాకుతారు. ఈ క్యాస్టిల్ నిర్మించే వంద గ్రూప్ లు ఈ నగరంలోనే ఉన్నాయి. వివిధ జట్లు కలిసి 40 అడుగులు ఎత్తు వరకు మానవ శిఖరాలు నిర్మిస్తారు. పోటీల్లో అతి ఎత్తయిన మానవ శిఖరానికి బహుమతులు ఇస్తారు.

Leave a comment