భావన నిర్మాణాల్లో ఎన్నో ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు ఇంజనీర్లు చైనా లోని మీటాన్ కౌంటీ లో ఉన్న టీ పాట్ మ్యూజియం ఇంజినీరింగ్ అద్భుతం. ఈ భవనానికి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద టీ పాట్ షేప్ బిల్డింగ్ గా గుర్తింపు ఉంది. భవనం ఎత్తు 73 మీటర్లు. చైనీస్ గ్రీన్ టీ కి మీటాన్ కౌంటీ పుట్టిల్లు అంటారు. అందుకే ఇక్కడ టీ పాట్ మ్యూజియం కట్టారు. జగ్గు ముందున్న కప్పు కూడా ఇంకో చక్కని భవనం.

Leave a comment