ఫ్యాషన్ పంచంలో చిరకే అగ్రస్థానం. మన దేశం లో ప్రతీ ఏటా 90 వేల కోట్లు రూపాయిల వ్యాపారం జరుగుతుంది.అద్భుతమైన చీరాల ని నేస్తున్నారు నేత కార్మికులు.రవి వర్మ గీసిన చిత్రాలతో సిల్క్ నెయించిన ఒక చీర ధర 39 లక్షల,31వేల627 రూపాయిలు.ప్రపంచంలో ఈ చీర అత్యంత ఖరిదేన చీర గా గిన్నిస్ రికార్డులకు ఎక్కింది.7&8 లైన్ చేయూ.మంగళగిరి,గుంటూరు,చీరాల,గద్వాల్,కోయంబత్తూరు,కంచె మొదలైన ప్రదేశాలు చీరాల నేతల ప్రసిద్ధిచెంది.ఆ చిరలే ఆ ఊరు పేరులు తో పిలిచేంత గా పేరు తెచ్చుకున్నాయి.

Leave a comment