డిప్రెషన్ నుంచి దూరం చేయటంలో వాల్ నట్స్ మంచి ఆహారం అంటున్నారు అధ్యయనకారులు. కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీ పరిశోధకుల అధ్యయనంలో ఇతర నట్స్ తినేవారితో పోలిస్తే వాల్ నట్స్ తిన్నవాళ్ళలో డిప్రెషన్ స్థాయిలు 26 శాతం తగ్గినట్లు ఒక తాజా అధ్యయనంలో బయటపడిండి . 20 నుంచి 30 ఏళ్ళు గల కొన్ని వందల మందితో జరిపిన ఈ అధ్యయనంలో వీటిని తినటం వల్ల శక్తి ,ఏకగ్రత సమకొరుతున్నట్లు వెల్లడైంది.వాల్ నట్స్ ని ఆహరంలో భాగంగా చేసుకొమ్మంటున్నారు అధ్యయనకారులు.

Leave a comment