కష్టమైజ్డ్ బ్లాంకెట్స్ మార్కెట్లోకి వచ్చాయి. ఇష్టమైన వాళ్ళ ఫోటోలు సైట్లో పెట్టెసి ఇలా ప్రింట్ చేసి ఇవ్వమని ఆర్డర్ ఇస్తే చాలు దంపతుల పెళ్ళి దృశ్యం ,పాపాయి కొంటే పనులు లేదా పుట్టిన రోజు జరుపుకొనే స్నేహితుల బొమ్మలు ఇలా సెలక్ట్ చేసి ఆర్డర్ ఇస్తే దుప్పట్లో ఆ బొమ్మలతో ఇంటికి వస్దాయి.కష్టమైజ్డ్ బ్లాంకెట్స్ వెబ్ సైట్స్ చూస్తే ఎన్నో మోడల్స్ కూడా కనిపిస్తాయి.

Leave a comment