ఉదయం నిద్ర లేవగానే కప్పు కాఫీ తో మొదలు పెట్టి ఇక పనుల్లోకి దిగిపోతారు గృహిణులు. కానీ ఆ కప్పు కాఫీ మాత్రమే సరిపోదు . ఇంటి పనులు చేసే శక్తి రావాలంటే నాలుగైదు బాదం గింజలు,రెండు ఆక్రోట్ గింజలు నోట్లో వేసుకొని అప్పుడే కాఫీ తాగండి అంటున్నారు వైద్యులు . ఉదయం లేవగానే ఉండే ఉత్సహం సాయంత్రం వరకు కొనసాగాలి అంటే శరీరానికి అన్ని వేళలా శక్తి ఇచ్చే ఆహారం ఇస్తూ ఉండాలి . ఉదయం వేళ పని వత్తిడిలో ఎంతో సమయం దొరక్కపోతే ఉడికించిన గుడ్డు ,పాలు లేదా పెరుగు పండ్ల ముక్కలు ఎదో ఒకటి తింటే చాలు తొమ్మిది గంటలకు అల్పాహారం తీసుకొనే వరకు శక్తి సరిపోతుంది అంటున్నారు .

Leave a comment