.కళాత్మకమైన నగలు చూడలనుకుంటే త్రీడీ పెండెట్లు చూడలి. లక్ష్మీపార్వతులు, వినాయకుడు, నెమలి పైన అమ్మాయి, వెండి నగకు వేలాడే అందమైన దృశ్యం. దీన్ని మెడలో పెండెంట్ గా ధరిస్తే ఇంక అందమంటే అందమే కాదంటారా. నిజంగానే ఒక చక్కని వస్తువు అక్కడ పెట్టినట్లుగా డిజైన్ చేసిన ఈ త్రీడి పెండెంట్లు అమ్మాయిల హాట్ ఫెవరెట్స్. ఇవి భారీ నగలు గాను సింపుల్ డిజైన్‌ గానూ ఉన్నాయి. ఇమేజెస్ లో వందలాది త్రీడీ పెండెంట్లు చూడోచ్చు.

Leave a comment