ఐ లైనర్ తో కళ్ళు విప్పారినట్లు కనిపిస్తాయి. చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే ఇంట్లోనే చక్కగా వేసుకోవచ్చు. ఐ లైనర్ క్రీమ్ గా ఉంటే కనురెప్పల పైన మెత్తగా జరుగుతుంది. వేసుకోవటం ఈజీ ఇలాటి క్రీమ్ లైనర్ తోనే స్మడ్జ్ డ్ కలిసి ఉంటే బ్లెండ్ చేయటం ఎంతో తేలిక కాబట్టి వాటర్ ప్రూఫ్ బిల్ట్ ఇన్ స్మడ్జ్ డ్ క్రీమ్ ఐ లైనర్ నే ఎంచుకోవాలి. ఐ లైనర్ వేసుకునేందుకు ఉపయోగించే అద్దం ఫ్లాట్ గా ఉండే ప్రదేశంలో కూర్చున్న ప్రదేశానికి తక్కువ ఎత్తులో ఉండాలి. ఇలా ఉంటే కళ్ళను కిందికి దించి సులువుగా లైనర్ వేసుకోవచ్చు. లాష్ లైనర్ కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి కనురెప్పలకు ఆనుకొని ఉండేట్లుగా లైన్ గీసుకోవచ్చు. లైన్ వంకర లేకుండా రావాలంటే కన్ను మొదలు నుంచి చివరి వరకు కనురెప్పలకు కొద్దిగా పైన వరసగా మూడు చుక్కలు పెట్టుకుని తరువాత లైన్ తో ఈ చుక్కల్ని కలుపుతూ లైన్ గీసుకుంటే వంకర లేకుండా వస్తుంది.

Leave a comment