వందేళ్ళ చరిత్ర ఉన్న జామియా మిల్లియా ఇస్లామియా విశ్వవిద్యాలయంలో వైస్ చాన్స్ లర్ గా నజ్మా అక్తర్ నియమితులయ్యారు.ఢిల్లీలోని ఓ విశ్వవిద్యాలయంలో ఓ మహిళా ఈ స్థానాన్ని పొందడం ఇదే తొలిసారి. నజ్మా ప్యారీస్ లోని ఐఐఈసి యునెస్కో లండన్ లోని వార్విక్ విశ్వవిద్యాలయాల్లో చదువుకున్నారు.అలీగఢ్ ముస్లీం విశ్వవిద్యాలయంలో పీహెచ్ డీ లో స్వర్ణపతాకం తీసుకున్నారు. ఐదేళ్ళపాటు నజ్మా వీసీ విధుల్లో ఉన్నారు.

Leave a comment