మనం తీసుకొనే ఆహారం ఎప్పుడూ మనం చేసే పనిపైనే బాలన్స్ అవుతూవుంటుంది. స్త్రీల జీవన సరళిలో ఇంటి పని, చేస్తే ఉద్యోగం, పిల్లల్ని కనడం, ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళని చూసుకోవడం వంటి అనేక పనులు కలిసి వుంటాయి. అలా తీరిక లేని పనులు చేసే స్త్రీలు వాళ్ళు తీసుకునే ఆహారం, చేయాల్సిన వ్యాయామం పట్ల దృష్టి పెట్టరు. సమయం పాటించని ఆహారపు అలవాట్లు, శరీరానికి తగినంత పోషణ, వ్యాయామం ఇవేవీ వుండని కారణంతోనే వాళ్ళు ఫిట్ నెస్ తో వుండరు. పెళ్ళయి పిల్లలున్న చాలామంది ఆడవాళ్ళు బరువు పెరిగే కనిపిస్తుంటారు. అందుకే డైట్ లో ఐరన్, కాల్షియం, ఫోలిక్ యాసిడ్, పోషకాలతో కూడిన ఆహారం తీసుకోవాలి. వయసు కనిపించకుండా ఉండాలంటే నిత్యం వ్యాయామాలు కూడా చేయాలి. ఆఫీస్ లో పని మధ్యలో కాసేపు నడవడం, మెట్లు ఎక్కి దిగటం, స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్సైజులు చేయడం చాలా అవసరం. తరచూ స్పా కు వెళ్ళటం, క్రమం తప్పని హెల్త్ చెకప్స్, మంచి పుస్తకం చదువుకోవడం, పచ్చని ప్రకృతిలో కాసేపు నడవటం ఇవన్నీ చేస్తేనే ఫిట్ గా వుంటారు.
Categories
WhatsApp

ఫిట్ నెస్ మంత్రాన్ని మర్చిపోతున్నారు

మనం తీసుకొనే ఆహారం ఎప్పుడూ మనం చేసే పనిపైనే బాలన్స్ అవుతూవుంటుంది. స్త్రీల జీవన సరళిలో ఇంటి పని, చేస్తే ఉద్యోగం, పిల్లల్ని కనడం, ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళని చూసుకోవడం వంటి అనేక పనులు కలిసి వుంటాయి. అలా తీరిక లేని పనులు చేసే స్త్రీలు వాళ్ళు తీసుకునే ఆహారం, చేయాల్సిన వ్యాయామం పట్ల దృష్టి పెట్టరు. సమయం పాటించని ఆహారపు అలవాట్లు, శరీరానికి తగినంత పోషణ, వ్యాయామం ఇవేవీ వుండని కారణంతోనే వాళ్ళు ఫిట్ నెస్ తో వుండరు. పెళ్ళయి పిల్లలున్న చాలామంది ఆడవాళ్ళు బరువు పెరిగే కనిపిస్తుంటారు. అందుకే డైట్ లో ఐరన్, కాల్షియం, ఫోలిక్ యాసిడ్, పోషకాలతో కూడిన ఆహారం తీసుకోవాలి. వయసు కనిపించకుండా ఉండాలంటే నిత్యం వ్యాయామాలు కూడా చేయాలి. ఆఫీస్ లో పని మధ్యలో కాసేపు నడవడం, మెట్లు ఎక్కి దిగటం, స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్సైజులు చేయడం చాలా అవసరం. తరచూ స్పా కు వెళ్ళటం, క్రమం తప్పని హెల్త్ చెకప్స్, మంచి పుస్తకం చదువుకోవడం, పచ్చని ప్రకృతిలో కాసేపు నడవటం ఇవన్నీ చేస్తేనే ఫిట్ గా వుంటారు.

Leave a comment