క్రమం తప్పకుండా బీట్ రూట్ రసాన్ని తీసుకొంటూ ఉంటే భవిష్యత్ లో అల్జీమర్స్  రాదంటున్నారు వైద్యులు. అమెరికాలో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ ఫ్లోరిడా కు చెందిన పరిశోధకులు. బీట్ రూట్ లోని బెటొనిన్ మెదడులో అల్జీమర్స్ కి కారణమైన రసాయనాలలు విడుదల కాకుండా చేస్తుందని తేల్చారు. బీట్ రూట్ రసం మెదడులో ఆక్సిజన్ శాతన్ని పెంచుతుంది. దీనితో మెదడు పని తీరు మెరుగుపడి జ్ఞాపకశక్తి వృద్ధి చెందుతుందని అంటున్నారు.

Leave a comment