చాలా సినిమాల్లో వుంటాం. నాన్న పాత్రదారి ఆవేశంతో అరుష్టు హటాత్తుగా గుండె పట్టుకుని పడిపోతాడు. తర్వాత ఆసుపత్రిలో చనిపోతాడు. డాక్టర్లు మాత్రం ఇలా గట్టిగా అరుస్తూ కోపం వ్యక్తం చేస్తే, కష్ట రక్త పోటు పెరుగుతుంది కానీ ఆ టెంపర్ గుండెకు హాని చేసేంతగా వుండదు అని ఇంకా అత్యధిక రక్త పోటుని పెంచి పెద్దగా ప్రాబ్లమ్ కుడా పెంచాడు అని రక్త పోటుకు ఇతరాత్రా కారణాలు ఉంటాయి. వారసత్వ, జీవనశైలి కొన్ని సార్లు కిడ్నీ వ్యాధులు లేదా హర్మోనల్ లో పాలు కొన్ని మందులు కారణాలు అవ్వచ్చు. బి.పి వుంటే కష్ట కోపం వచ్చే మాట వరకు వాస్తవం. మిగతా అంటా మామూలే.

Leave a comment