ఇల్లు అందంగా కనిపించాలంటే కొత్త ఫర్నిచర్ కొనక్కర్లేదు. స్థానం మర్చి కొత్త కవర్స్ తొడిగితే చాలు కూల్ గా ఉండే గోడకు త్రీడి స్టిక్కర్లు అంటించవచ్చు.టేబుల్ పైన తాజా పువ్వులు ఉన్న వాజ్ లు ఉండాలి.అందమైన కర్టెన్లు ప్రింటెడ్ కూల్ కలర్స్ కూడా ఇంటికి అందం ఇస్తాయి. చక్కని ఫ్లోర్ మాట్స్ ముఖ్యంగా ఇల్లంతా శుభ్రంగా మురికి మరక లేకుండా కనిపిస్తే చాలు ఎక్కడలేని అందం వస్తుంది.

Leave a comment