110 దేశాలకు చెందిన యువత లతో పోటీపడి మిస్ వరల్డ్ కిరీటం అందుకున్నది క్రిస్టినా పిస్కోవా ఈమెది చెక్ రిపబ్లిక్. లా, బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో డ్యూయల్ డిగ్రీ చేసింది. క్రిస్టినా పిస్కోవా ఫౌండేషన్ ద్వారా పేద విద్యార్థులకు సాయం చేస్తోంది.దేశ విదేశాలు చూడాలనే కోరిక తో మోడలింగ్ కు కట్టాను అని చెప్పే క్రిస్టినా ధేయం.ప్రపంచంలో చదువుకొని అవకాశం లేని పిల్లలకు చదువు చెప్పించాలని ఆమె ప్రత్యేకత ఆమె అందమైన మనసే అన్నారు ప్రేక్షకులు.

Leave a comment