లైఫ్ లో ఏవో సమస్యలు వస్తూనే ఉంటాయి. గతాన్ని పదేపదే గుర్తుచేసుకుని చింతించటం వల్ల ఒత్తిడి ఆందోళన పెరుగుతాయే తప్ప పరిష్కారం కనిపించదు. అలాంటప్పుడు ఆ వ్యతిరేక భావనల్ని వదిలించుకునే మార్గం వెతకటం ఉతమం. అంటారు సైకలజిస్ట్లు. మనసులోని భావనను సన్నిహితులతో పంచుకోవాలి. లేదా ఓ కాయితం పైన రాస్తే మనసు తేలికవుతుంది. తిండి పైకి దృష్టి మళ్ళించవచ్చు. మంచి భోజనం చేస్తే కూడా డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది. చిక్కుళ్ళు ఆక్రోట్స్ ఓట్ మీల్స్ తీసుకుంటే మూడ్ లో కొంత మార్పు వస్తుంది. చెమట పట్టేలా వ్యాయామం,బరువులు ఎత్తటం చేస్తే ఎండర్ఫిన్లు విడుదలై నూతనమైన శక్తీ వస్తుంది. మూడీ గావుంటే సాధ్యమైనంత సేపు నిద్రాపోయినా సరే విటమిన్ డి కూడా మూడ్ ని నియంత్రిస్తుంది. ఎండలో కాసేపు నడవండి. మనసుని సంతోషంతో నింపేవినవ్వించేవి గుర్తుకుతెచుకోవాలి. మెదడుకి స్వచమైన ఆక్సిజెన్ అందితే అదే మూడ్ లో మార్పు తెస్తుంది. పచ్చని చేట్లుందే చోటుకి ఏ పార్కుకి అయినా వెళ్లి కాసేపు మనుషుల మధ్యలో నడిస్తే ఇంకా బావుంటుంది. అంతేగాని ఆ నేగిటివ్ మూడ్ ని మోస్తూ లేనిపోని బాధ గుండెపై పెట్టద్దు .
Categories
You&Me

మూడీ గా వుండే మూడ్ లోకి రావాలి

లైఫ్ లో ఏవో సమస్యలు వస్తూనే ఉంటాయి. గతాన్ని పదేపదే గుర్తుచేసుకుని చింతించటం వల్ల ఒత్తిడి  ఆందోళన పెరుగుతాయే తప్ప పరిష్కారం కనిపించదు. అలాంటప్పుడు ఆ వ్యతిరేక భావనల్ని వదిలించుకునే మార్గం వెతకటం ఉతమం. అంటారు సైకలజిస్ట్లు. మనసులోని భావనను సన్నిహితులతో పంచుకోవాలి. లేదా ఓ  కాయితం పైన రాస్తే మనసు తేలికవుతుంది. తిండి పైకి దృష్టి మళ్ళించవచ్చు. మంచి భోజనం చేస్తే కూడా డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది. చిక్కుళ్ళు ఆక్రోట్స్ ఓట్ మీల్స్ తీసుకుంటే మూడ్ లో కొంత మార్పు వస్తుంది. చెమట పట్టేలా వ్యాయామం,బరువులు ఎత్తటం చేస్తే ఎండర్ఫిన్లు విడుదలై నూతనమైన శక్తీ వస్తుంది. మూడీ గావుంటే సాధ్యమైనంత సేపు నిద్రాపోయినా సరే విటమిన్ డి కూడా మూడ్ ని నియంత్రిస్తుంది. ఎండలో కాసేపు నడవండి. మనసుని సంతోషంతో నింపేవినవ్వించేవి గుర్తుకుతెచుకోవాలి. మెదడుకి స్వచమైన ఆక్సిజెన్ అందితే అదే మూడ్ లో మార్పు తెస్తుంది. పచ్చని చేట్లుందే చోటుకి ఏ పార్కుకి అయినా వెళ్లి కాసేపు మనుషుల మధ్యలో నడిస్తే ఇంకా బావుంటుంది. అంతేగాని ఆ నేగిటివ్ మూడ్ ని మోస్తూ లేనిపోని బాధ గుండెపై పెట్టద్దు .

Leave a comment