మన శరీరంలో 60 శాతం నీటిలో కూడిన ద్రవాలుంటాయి. ఇవి ఆహారం జీర్ణం అయ్యేందుకు పోషకాలను గ్రహించేందుకు రక్త సరఫరా సాఫీగా జరగటానికి లాలా జాలం ఉత్పత్తికీ రకరకాలుగా తోడ్పడతాయి. తగినంత నీరు తాగితేనే ఈ ద్రవాలన్నీ సరైన పాళ్ళలో చక్కని నియంత్రణలో ఉంటాయి. నీరు బరువు తగ్గేందుకు తోడ్పడుతుంది. ఇందులో ఎలాంటి క్యాలరీలు లేవు. అలాగే తగినన్ని నీళ్లు అందకపోతే కండరాలు అలసిపోయి నిస్సత్తువ కలుగుతుంది. వృధాప్య ఛాయలు బయటపడనీయకుండా చర్మం నిగనిగలాడేలా చేసేది నీరే. వ్యర్ధాలను ఎప్పటికప్పుడు బయటకు పంపేస్తుంది. కనుక మొటిమలు రాకుండా ఉంటాయి. పిక్కలు కండరాలు కీళ్లు పట్టేయకుండా సాఫీగా పనిచేయటానికి నీళ్లు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. నీరు లేకపోతే జీవం లేదు. శరీరంలో అత్యధిక భాగం నీరే . తిన్న ఆహారం జీర్ణం అయ్యేందుకు వ్యర్ధాలు బయటకు పోయేందుకు శరీరంలో నీరే అధికం. అన్ని వ్యవస్థలూ నీటి ఆధారం టోన్ పనిచేస్తాయి. కానక దాహం వేసినప్పుడే నీళ్లు తాగటం కన్నా నీళ్లు తాగుతూ ఉండటం అలవాటుగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి.
Categories
Wahrevaa

నీళ్లు తాగటం ప్రాక్టీస్ చేయాలి

మన శరీరంలో 60 శాతం నీటిలో కూడిన ద్రవాలుంటాయి. ఇవి ఆహారం జీర్ణం అయ్యేందుకు పోషకాలను గ్రహించేందుకు రక్త సరఫరా సాఫీగా జరగటానికి లాలా జాలం ఉత్పత్తికీ రకరకాలుగా తోడ్పడతాయి. తగినంత నీరు తాగితేనే ఈ ద్రవాలన్నీ సరైన పాళ్ళలో చక్కని నియంత్రణలో ఉంటాయి. నీరు బరువు తగ్గేందుకు తోడ్పడుతుంది. ఇందులో ఎలాంటి క్యాలరీలు లేవు. అలాగే తగినన్ని నీళ్లు అందకపోతే కండరాలు అలసిపోయి నిస్సత్తువ కలుగుతుంది. వృధాప్య ఛాయలు బయటపడనీయకుండా చర్మం నిగనిగలాడేలా చేసేది నీరే. వ్యర్ధాలను ఎప్పటికప్పుడు బయటకు పంపేస్తుంది. కనుక మొటిమలు రాకుండా ఉంటాయి. పిక్కలు కండరాలు కీళ్లు పట్టేయకుండా సాఫీగా పనిచేయటానికి నీళ్లు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. నీరు లేకపోతే జీవం లేదు. శరీరంలో అత్యధిక భాగం నీరే . తిన్న ఆహారం జీర్ణం అయ్యేందుకు వ్యర్ధాలు బయటకు పోయేందుకు శరీరంలో నీరే అధికం. అన్ని వ్యవస్థలూ  నీటి ఆధారం టోన్ పనిచేస్తాయి. కానక దాహం వేసినప్పుడే నీళ్లు తాగటం కన్నా నీళ్లు తాగుతూ ఉండటం అలవాటుగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి.

Leave a comment