ఫోధోస్ (మనీ ప్లాంట్) లో కొత్తగా కొన్ని జన్యువులు చేరింది నియో ప్లాంట్ అనే బయోటెక్ కంపెనీ నియో-పి1 గా పిలిచే ఈ మొక్క ఇంట్లో పెంచుకుంటే ఫార్మాలి హైడ్,బెంజెస్ టోలిన్ జైలీన్ అనే హానికర పదార్థాలను పీల్చుకుంటుంది.  ఇలాంటి మొక్క ఇంట్లో ఉంటే గాలి స్వచ్ఛత గురించి ఆలోచించే పనిలేదు.

Leave a comment