బోన్ డిసీస్ తో నడవలేని రాధిక పాత న్యూస్ పేపర్ల తో మెటల్ వైర్లతో ఎన్నో అందమైన బొమ్మలు తయారు చేస్తుంది. సంగీత కారులు,దేవతలు, నవ దంపతులు ఇలా రకరకాల బొమ్మలు సోషల్ మీడియాలో చూపెట్టి అమ్మేస్తోంది.వేరే ప్రచారం అంటూ లేకపోయినా సోషల్ మీడియా పోస్టులే ఆర్డర్ లు తెచ్చి పెడతాయి. రాధిక మోటివేషనల్ స్పీకర్ కూడా తన స్ఫూర్తి దాయకమైన ఉపన్యాసాలతో ఎంతోమందికి స్ఫూర్తి ఇస్తుంది రాధిక. ఈమెది తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు.

Leave a comment