గుజరాత్ లోని కచ్ అనే మారుమూల గ్రామంలో నివసించే పాబిబెన్ పేరే ఒక బ్రాండ్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాలీ బ్యాగ్ అనే పేరుతో ఆమె తయారు చేసే ఎంబ్రాయిడరీ బ్యాగ్ ఎంతో మంది మహిళలకు ఉపాధి. గుజరాత్ లో సాంప్రదాయంగా వివాహ వేడుకల్లో ధరించే ఎంబ్రాయిడరీ బ్లౌజులు దుప్పట్ల ను అల్లడంలో ప్రావీణ్యం సంపాదించుకొని, ఆ నైపుణ్యంతో పాలీ బ్యాగ్ రూపకల్పన చేసింది. ఈ హస్త కళాకారుని రూపొందించిన పాలి బ్యాగ్స్ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్కెట్ అవుతున్నాయి.

Leave a comment