చల్లని సాయంకాలాలు షికారుకు వెళ్లేందుకు బాగుంటాయి మేకప్ ప్రత్యేకంగా ఉంటే లుక్ ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఫేర్ గా ఉన్నవాళ్లు బ్లష్ తో ముఖాన్ని మెరిపించవచ్చు.బ్లష్ తర్వాత రెగ్యులర్ ఫౌండేషన్ వేసుకుంటే చాలు. ఆధునికంగా కనిపించాలి అనుకుంటే గ్లిట్టర్ ఐ షాడో ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. జరీ అంచు దుస్తులు వేసుకొని బంగారు లేదా వెండి షిమ్మర్ ఐ షాడో వేసుకుంటే ముఖం కాంతివంతంగా ఉంటుంది. అలాగే డార్క్ లిప్ స్టిక్ కూడా మేకప్ ను మరింత అందంగా మార్చేస్తుంది.

Leave a comment