అడ్వర్టైజింగ్ రంగంలో కైనజో కార్మాకార ఉన్నత స్థాయిలో ఉంది ఒగిల్వీ ఇండియా కంపెనీ చీఫ్ క్రియేటివ్ ఆఫీసర్ గా ఆమె సృజనాత్మక కృషికి 40 కి పైగా ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులు అందుకుంది ఆమె ఐటిసి బ్రూక్ బాండ్,ఫియట్ బజాజ్ వంటి ప్రసిద్ధ బ్రాండ్ లకు పనిచేసింది.

Leave a comment