ఇండియన్ ట్రైబల్ డిజైన్స్ ఇప్పుడు ప్రతి ఔట్ ఫిట్ తో జ్యువలరీ లో కనిపించి కనువిందు చేస్తున్నాయి.ప్లేయిన్ డ్రెస్ పైన చిన్న ట్రైబల్ డిజైన్ చాలు ఎంతో ప్రత్యేకం ఎంబ్రాయిడరీ దుస్తులు ఆభరణాలు చాలా ప్రత్యేకం. కొండకోనల్లో నివసించే వారి ఆహార్యం ఇవ్వాళ  పట్టణాల్లో ఉండే అమ్మాయిల వెస్ట్రన్ డ్రెస్సుల్లో కనిపిస్తుంది. నగర డిజైనర్లు ఈ అడవి బిడ్డల ప్రత్యేకమైన డ్రెస్ తరహాలను నేర్చుకుని మరీ కొత్త రూపంలోకి తెస్తున్నారు.ఇది ఇండియన్ ట్రైబల్ డిజైన్ల ట్రెండ్.

Leave a comment