సన్ స్క్రీన్ లు కాస్మోటిక్స్ అతిగా ఉపయోగిస్తే మంచిది కాదంటున్నారు. వాటిల్లోని బ్యూటైల్ ఫారా బెన్ అంత: స్రావ గ్రంధుల పైన ప్రభావం చూపెడుతుంది.దీని ఫలితం ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ పైన ఉంటుందని పురుషుల్లో వీర్యం నాణ్యత తగ్గుతుందని స్త్రీలలో అండాశయం, రొమ్ముల పెరుగుదలలో మార్పులు కనిపిస్తున్నాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. వీటిని మరింతగా ఒంటికి పట్టించేయకండి ఏదైన మితంగా ఉంటే మంచిదంటున్నారు.

Leave a comment