మనసు ఉల్లాసంగా ఉండాలంటే ఫీల్ గుడ్ హార్మోన్ డోపమైన్ ఉత్పత్తి మెరుగ్గా ఉండాలి. అందుకోసం జీవన విధానంలో మార్పులు అవసరం. ఉల్లాసవంతమైన పనుల్లో పాల్గొనోట డాన్స్, ఆటలు, నచ్చిన పాటలు వినటం ఏ పనిలో ఉత్సాహం దొరికితే ఆ పని కోసం కొంత సమయం కేటాయించాలి. ఎనిమిది గంటలకు తగ్గకుండా నిద్రపోవాలి. మనసారా నవ్వాలి. పజిల్స్ చిక్కు ప్రశ్నలతో మెదడుకు వ్యాయామం అందించాలి. మెదడు చురుగ్గా ఉంటే డోపమైన్ ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది.

Leave a comment